Партньори


 

Български дарителски форум

Български дарителски форум е членска организация, която представлява и подпомага големите дарители в България. Форумът обединява благотворителни фондации и социално отговорни компании, които подкрепят каузи в сферата на социалните дейности, екологията, културно-историческото наследство, образованието, зачитане на човешките права и здравеопазването. Мисията на Български дарителски форум е да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към дарителството, да развива благотворителността в България като работи за подобряване на средата за дарителство, да предоставя платформа за контакти между дарителите, за обмен и съгласуване на дарителски политики.

Красимира Величкова, Директор „Български дарителски форум“
„Вярваме, че дарителството е средство за постигане на положителна промяна, която е невъзможна без партньори и споделени ценности. Затова се радваме, че с Лидл България обединихме усилията си в името на общата идея. „Ти и Lidl за по-добър живот“ дава възможност на клиентите да помагат по лесен начин – само като пазаруват в магазините на веригата. Именно това е и най-ценното в програмата – обединявайки помощта от страна на клиентите и идеите на гражданските организации, да намери и подкрепи онези стойностни инициативи, които ще допринесат за по-добър живот.“

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ...

Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Мисията на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местните ресурси. Тези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях фондацията работи за местното развитие, както и за развиването и въвеждането на дарителски практики. Инициативите, които Фондация „Работилница за граждански инициативи“ разработва и подкрепя, възвръщат една забравена идея – че индивидуалната отговорност, доверие, грижа и филантропия са от съществена важност за живота в едно свободно и демократично общество.

Илияна Николова, Изпълнителен директор фондация „Работилница за граждански инициативи“
„За нас тази инициатива е преди всичко кауза. В лицето на Лидл България намерихме партньор, който прие идеята да финансира промяна, основана върху разбирането, че гражданите не са пасивни консуматори, а активни участници в създаването и развитието на средата, в която живеят, а активизирането им за подобряване качеството на живот в различните населени места е основният фактор за постигане на устойчив растеж“

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ...

Посланици


 
 

За да направим посещенията Ви на нашата уебстраница възможно най-функционални, използваме "бисквитки".   Приемам

Повече информация...