Финансирани проекти


Образование

Your browser doesn't support SVG

Асоциация Родители

ФОКУС, София

Проект за създаването на наръчник за родители с насоки и инструменти за ефективна комуникация с училищата, който да бъде разпространен сред 3 000 родители.

СНЦ „Млад природозащитник БЕСАПАРА”

СЪЗДАДЕНО ЗА ВЕКОВЕ – УМИРА ЗА ЧАСОВЕ, Бяга

Проект за обучение на доброволци от общините Пещера и Брацигово за придобиване на умения за потушаване на пожари.

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПОРАСТВАНЕТО, София

Проект за създаване и разпространение на образователно видео „Как се променяме през пубертета?“ в цялата страна.

СУН при ОУ”Хр.Смирненски“

ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ, Генерал Тошево

Проект за създаване на специално учебно пространство в двора на ОУ ”Хр. Смирненски“ – „Зелена класна стая“, в която да бъдат изнесени част от уроците и извънкласните занимания.

Сдружение ИМКА

ДРУГИТЕ ЧАСОВЕ, Габрово

Проект за ангажиране на 1000 ученици в живота на общността, в училищни и извънучилищни дейности и обществено значими каузи.

Сдружение “Приятели на Регионален природонаучен музей – Пловдив”

ДА НАУЧИМ ПОВЕЧЕ В МУЗЕЯ, Пловдив

Проект за създаване на система за интерактивно споделяне на информация за експонатите в Регионалния природонаучен музей – Пловдив.

Сдружение "Бъдеще за децата"

ЗАЕДНО С НАШИТЕ ДЕЦА, Казанлък

Проект за тренинги за родители с цел да бъдат подпомогнати в отглеждането на децата им, както и да се намали броят на децата с емоционални и поведенчески проблеми.

Народно читалище „Родина - 1860”

УЧИМ СЕ И РАСТЕМ ЗАЕДНО, Стара Загора

Проект за деца до 12-годишна възраст с цел засилване интереса им към книгите и четенето чрез забавни образователни програми и интерактивни игри.

Фондация Национален алианс за работа с доброволци

МЛАДИТЕ В ДЕЙСТВИЕ, Пловдив

Проект за насърчаване на младите хора да бъдат граждански активни, да идентифицират местни проблеми като кауза и да планират доброволчески кампании.

Училищно настоятелство към ОУ „Димитър Петров“

ЗОНА ЗА ФИТНЕС – ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ, Сливен

Проект за създаване на фитнес на открито в двора на училище ОУ „Димитър Петров“, с безплатен достъп за ученици, учители и родители

Фондация "Очи на четири лапи"

СВЕТЪТ НА СЛЕПИТЕ ХОРА, София

Проект за формиране на социална чувствителност у деца между 6 до 11 г. към хората със зрителни увреждания чрез издаване на помагало, организирани помещения в клас и разговори с 2 000 деца.

СНЦ „Български географски портал Географ БГ”

ПОКОЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ, София

Проект за използване на съвременни технологични достижения в обучението по география чрез обучения за учители, дигитални образователни материали, разработване на технологични експерименти и други.

Сдружение „ГлухАРТчета“

ДЕЦАТА И АКТУАЛНИТЕ ПРОФЕСИИ, София

Проект за запознаване на деца в начална училищна възраст с актуалните професии чрез създаване на творчески работилници.

Сдружение БАЛИЗ-Плевен

УЧИЛИЩЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ, Плевен

Проект за промяна в нагласите и отношението към децата с увреждания чрез организирането на обучителни модули и съвместни инициативи между ученици и техни връстници с увреждания

Сдружение „ПМГ-Надежда”

БЪДЕЩЕТО Е ТУК, Ловеч

Проект за превръщане на класна стая в ППМГ Ловеч в дигитален кабинет по английски език с цел интегриране на новите технологии в образователната система.

Сдружение „Общност за демократично образование“

КИНОФЕСТИВАЛ (НЕ)ВЪЗМОЖНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, София

Проект за подготовка и провеждане на 10 кинопрожекции на филми за образование с цел предаване на практически умения в областта на алтернативното и иновативно образование.

Околна среда

Your browser doesn't support SVG

СНЦ "Зелени Балкани – клон Поморие"

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО, Поморие

Проект за създаване на система за видеонаблюдение на Поморийското езеро с цел опазване на биоразнообразието и подкрепа на научно-изследователската дейност.

Народно читалище „Просвета-1923“

БЕЗОПАСНА СРЕДА ЗА ДЕЦАТА В ЯСЕН, Ясен

Проект за изграждането на детска площадка и кът за отдих на централно място в селото.

Родителска организация "Заедно за децата на Търговище"

ЗАСАДИ ДЪРВО ИЛИ ПЛАТИ, Търговище

Проект за насърчаване гражданите на Търговище да допринасят за чистотата на въздуха, като засаждат дървета или даряват средства за зелени пространства за отдих.

СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“

ДИВИ СЪСЕДИ, Стара Загора

Проект за предотвратяване унищожаването на редки видове и техните местообитания по време на мерките за енергийна ефективност и саниране на сградите.

Сдружение „Екомисия 21 век”

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА ГАРАНЦИЯ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ, Ловеч

Проект за повишаване гражданското участие в грижата за околната среда чрез обучителни модули и практически занимания в областта на устойчивото развитие, предприемачеството и стартирането на бизнес в сферата на пчеларството.

РС - БАЛКАНКА 2009 – Благоевград

КРЕСНА – ЗЕМЯ НА ХОРАТА, Благоевград

Проект за създаване на маркирани туристически пътеки в западните склонове на Пирин с цел развитие на туризма.

Култура и историческо наследство

Your browser doesn't support SVG

Клуб „Отворено общество“

ДЮКЯНЪ КРАЧОЛОВЪ, Стара Загора

Проект за възстановяване и преустройство на рухнала пристройка към къщата-музей на Пейо Яворов в гр. Чирпан, както и превръщането й в магазин, наречен „Дюкянъ Крачоловъ“.

ИСТОРИЯТА НА ПЛЕВЕН ОЖИВЯВА, Плевен

ФОНДАЦИЯ „СЪВРЕМЕННА ПЛЕВЕНСКА МЕДИЯ“

Проект за популяризиране на бележитите събития и имена на видните родове от историята на Плевен и представянето им по атрактивен начин пред младите хора.

Здравословен начин на живот

Your browser doesn't support SVG

Туристическо дружество – „Момчил Юнак“

ПРИКЛЮЧЕНСКИ ЛАГЕР „МОМЧИЛ ЮНАК“, Момчиловци

Проект за осигуряване на активна зелена ваканция за деца от различни възрасти с цел да се формира у тях трайна нагласа към здравословния начин на живот.

Сдружение "Спортен клуб Ънстопабъл"

СПОРТ ЗА ЗДРАВЕ, Добрич

Проект за създаване условия и възможности за практикуване на баскетбол от деца с цел подобряване тяхното здраве и физическа дееспособност.

Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината"

ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ПРИ ДЕЦАТА – БОМБА СЪС ЗАКЪСНИТЕЛ, Смолян

Проект за популяризиране на здравословното хранене сред учениците в град Смолян и насочване вниманието на местната общност към проблема със затлъстяването при децата.

Училищно настоятелство при ЦДГ „Малкият принц“

ДА СПОРТУВАМЕ ЗА ЗДРАВЕ, Пловдив

Проект за създаване на стимулираща двигателна среда в двора на детска градина „Малкият принц“, чрез изграждане на спортна площадка за деца и техните семейства.

Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“

ПЕРИМЕТЪР ЗДРАВЕ, Русе

Проект за формиране на навици за системно спортуване у близо 3000 ученици, студенти и граждани от Русе.

Сдружение „Знание“

МИСИЯ ЗДРАВИ ДЕЦА, Ловеч

Проект за насърчаване здравословния начин на живот сред деца между 3-7 г. и техните родители чрез приготвяне на здравословни ястия.

Фондация “Макове за Мери”

НЕВИДИМИ ДЕЦА, София

Проект за осигуряване на навременна и адекватна психологическа подкрепа на родители, които губят децата си при раждане още в болницата.

 

За да направим посещенията Ви на нашата уебстраница възможно най-функционални, използваме "бисквитки".   Приемам

Повече информация...