Общо 31 проекта ще бъдат финансирани от „Ти и Lidl за по-добър живот“


Публикувано на 03.10.2017Общо 31 проекта ще бъдат финансирани от „Ти и Lidl за по-добър живот“.

Общо 31 проекта от цялата страна ще получат финансиране от най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България – „Ти и Lidl за по-добър живот“. Одобрените проекти ще получат грант в размер до 10 000 лв., който да използват за реализирането на своите идеи.

„Ти и Lidl за по-добър живот“ има за цел да подкрепи социално значими проекти в цялата страна в следните 4 области: образование, околна среда, култура и историческо наследство и здравословен начин на живот. Инициативата отразява стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и по-качествен живот на хората от различните региони. Тя се реализира с подкрепата на Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум. Размерът на сумата, която бе събрана в периода 1 май - 25 юни 2017 г. благодарение на клиентите на веригата, достига 252 741 лв. Общо 425 проекта от цялата страна кандидатстваха по програмата. 
Благодарим на всички кандидатствали организации, които се довериха на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България и кандитатстваха с проекти. До избор на проектите, одобрени за финансиране, се стигна след няколко етапа на оценяване – оценка по административен критерий, оценка от експертно жури и оценка от служителите на Лидл България. 
Ще се радваме да кандидатствате отново в следващото издание на "Ти и Lidl за по-добър живот" 2018.

1. Организация: СУН при ОУ ”Хр. Смирненски“

Име на проекта: ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ, Генерал Тошево

Описание: Проект за създаване на специално учебно пространство в двора на ОУ ”Хр. Смирненски“ – „Зелена класна стая“, в която да бъдат изнесени част от уроците и извънкласните занимания.

2. Организация: Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

Име на проекта: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПОРАСТВАНЕТО, София

Описание: Проект за създаване и разпространение на образователно видео „Как се променяме през пубертета?“ в цялата страна.

3. Организация: СНЦ „Млад природозащитник БЕСАПАРА”

Проект: СЪЗДАДЕНО ЗА ВЕКОВЕ – УМИРА ЗА ЧАСОВЕ, Бяга

Описание: Проект за обучение на доброволци от общините Пещера и Брацигово за придобиване на умения за потушаване на пожари.

4. Организация: Туристическо дружество – „Момчил Юнак“

Име на проекта: ПРИКЛЮЧЕНСКИ ЛАГЕР „МОМЧИЛ ЮНАК“, Момчиловци

Описание: Проект за осигуряване на активна зелена ваканция за деца от различни възрасти с цел да се формира у тях трайна нагласа към здравословния начин на живот.

5. Организация: СНЦ "Зелени Балкани – клон Поморие"

Име на проекта: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО, Поморие

Описание: Проект за създаване на система за видеонаблюдение на Поморийското езеро с цел опазване на биоразнообразието и подкрепа на научно-изследователската дейност.

6. Организация: Народно читалище „Просвета-1923“

Име на проекта: БЕЗОПАСНА СРЕДА ЗА ДЕЦАТА В ЯСЕН, Ясен

Описание: Проект за изграждането на детска площадка и кът за отдих на централно място в селото.

7. Организация: Асоциация Родители

Име на проекта: ФОКУС, София

Описание: Проект за създаването на наръчник за родители с насоки и инструменти за ефективна комуникация с училищата, който да бъде разпространен сред 3 000 родители.

8. Организация: Сдружение ИМКА

Име на проекта: ДРУГИТЕ ЧАСОВЕ, Габрово

Описание: Проект за ангажиране на 1000 ученици в живота на общността, в училищни и извънучилищни дейности и обществено значими каузи.

9. Организация: Сдружение “Приятели на Регионален природонаучен музей – Пловдив” Име на проекта: ДА НАУЧИМ ПОВЕЧЕ В МУЗЕЯ, Пловдив

Описание: Проект за създаване на система за интерактивно споделяне на информация за експонатите в Регионалния природонаучен музей – Пловдив.

10. Организация: Родителска организация "Заедно за децата на Търговище"

Име на проекта: ЗАСАДИ ДЪРВО ИЛИ ПЛАТИ, Търговище

Описание: Проект за насърчаване гражданите на Търговище да допринасят за чистотата на въздуха, като засаждат дървета или даряват средства за зелени пространства за отдих.

11. Организация: Сдружение "Спортен клуб Ънстопабъл"

Име на проекта: СПОРТ ЗА ЗДРАВЕ, Добрич

Описание: Проект за създаване условия и възможности за практикуване на баскетбол от деца с цел подобряване тяхното здраве и физическа дееспособност.

12. Организация: Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината"                                  
Име на проекта: ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ПРИ ДЕЦАТА – БОМБА СЪС ЗАКЪСНИТЕЛ, Смолян

Описание: Проект за популяризиране на здравословното хранене сред учениците в град Смолян и насочване вниманието на местната общност към проблема със затлъстяването при децата.

13. Организация: Сдружение „Бъдеще за децата„

Име на проекта: ЗАЕДНО С НАШИТЕ ДЕЦА, Казанлък

Описание: Проект за тренинги за родители с цел да бъдат подпомогнати в отглеждането на децата им, както и да се намали броят на децата с емоционални и поведенчески проблеми.

14. Организация: Народно читалище „Родина - 1860”

Име на проекта: УЧИМ СЕ И РАСТЕМ ЗАЕДНО, Стара Загора

Описание: Проект за деца до 12-годишна възраст с цел засилване интереса им към книгите и четенето чрез забавни образователни програми и интерактивни игри.

15. Организация: Клуб „Отворено общество“

Име на проекта: ДЮКЯНЪ КРАЧОЛОВЪ, Стара Загора

Описание: Проект за възстановяване и преустройство на рухнала пристройка към къщата-музей на Пейо Яворов в гр. Чирпан, както и превръщането й в магазин, наречен „Дюкянъ Крачоловъ“.

16. Организация: Фондация Национален алианс за работа с доброволци

Име на проекта: МЛАДИТЕ В ДЕЙСТВИЕ, Пловдив

Описание: Проект за насърчаване на младите хора да бъдат граждански активни, да идентифицират местни проблеми като кауза и да планират доброволчески кампании.

17. Организация: Училищно настоятелство към ОУ „Димитър Петров“

Име на проекта: ЗОНА ЗА ФИТНЕС – ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ, Сливен

Описание: Проект за създаване на фитнес на открито в двора на училище ОУ „Димитър Петров“, с безплатен достъп за ученици, учители и родители.

18. Организация: Училищно настоятелство при ЦДГ „Малкият принц“

Име на проекта: ДА СПОРТУВАМЕ ЗА ЗДРАВЕ, Пловдив

Описание: Проект за създаване на стимулираща двигателна среда в двора на детска градина „Малкият принц“, чрез изграждане на спортна площадка за деца и техните семейства.

19. Организация: Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“

Име на проекта: ПЕРИМЕТЪР ЗДРАВЕ, Русе

Описание: Проект за формиране на навици за системно спортуване у близо 3000 ученици, студенти и граждани от Русе.

20. Организация: СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“

Име на проекта: ДИВИ СЪСЕДИ, Стара Загора

Описание: Проект за предотвратяване унищожаването на редки видове и техните местообитания по време на мерките за енергийна ефективност и саниране на сградите.

21. Организация: Фондация "Очи на четири лапи"

Име на проекта: СВЕТЪТ НА СЛЕПИТЕ ХОРА, София

Описание: Проект за формиране на социална чувствителност у деца между 6 до 11 г. към хората със зрителни увреждания чрез издаване на помагало, организирани помещения в клас и разговори с 2 000 деца.

22. Организация: Сдружение „Знание“

Име на проекта: МИСИЯ ЗДРАВИ ДЕЦА, Ловеч

Описание: Проект за насърчаване здравословния начин на живот сред деца между 3-7 г. и техните родители чрез приготвяне на здравословни ястия.

23. Организация: Фондация “Макове за Мери”

Име на проекта: НЕВИДИМИ ДЕЦА, София

Описание: Проект за осигуряване на навременна и адекватна психологическа подкрепа на родители, които губят децата си при раждане още в болницата.

24. Организация: СНЦ „Български географски портал Географ БГ”

Име на проекта: ПОКОЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ, София

Описание: Проект за използване на съвременни технологични достижения в обучението по география чрез обучения за учители, дигитални образователни материали, разработване на технологични експерименти и други.

25. Организация: Сдружение „ГлухАРТчета“

Име на проекта: ДЕЦАТА И АКТУАЛНИТЕ ПРОФЕСИИ, София

Описание: Проект за запознаване на деца в начална училищна възраст с актуалните професии чрез създаване на творчески работилници.

26. Организация: Сдружение „Екомисия 21 век”

Име на проекта: ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА ГАРАНЦИЯ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ, Ловеч

Описание: Проект за повишаване гражданското участие в грижата за околната среда чрез обучителни модули и практически занимания в областта на устойчивото развитие, предприемачеството и стартирането на бизнес в сферата на пчеларството.

27. Организация: Сдружение БАЛИЗ-Плевен

Име на проекта: УЧИЛИЩЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ, Плевен

Описание: Проект за промяна в нагласите и отношението към децата с увреждания чрез организирането на обучителни модули и съвместни инициативи между ученици и техни връстници с увреждания

28. Организация: Сдружение „ПМГ-Надежда”

Име на проекта: БЪДЕЩЕТО Е ТУК, Ловеч

Описание: Проект за превръщане на класна стая в ППМГ Ловеч в дигитален кабинет по английски език с цел интегриране на новите технологии в образователната система.

29. Организация: Сдружение „Общност за демократично образование“

Име на проекта: КИНОФЕСТИВАЛ (НЕ)ВЪЗМОЖНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, София

Описание: Проект за подготовка и провеждане на 10 кинопрожекции на филми за образование с цел предаване на практически умения в областта на алтернативното и иновативно образование.

30. Организация: ФОНДАЦИЯ „СЪВРЕМЕННА ПЛЕВЕНСКА МЕДИЯ„

Име на проекта: ИСТОРИЯТА НА ПЛЕВЕН ОЖИВЯВА , Плевен

Описание: Проект за популяризиране на бележитите събития и имена на видните родове от историята на Плевен и представянето им по атрактивен начин пред младите хора.

31. Организация: РС - БАЛКАНКА 2009 – Благоевград

Име на проекта: КРЕСНА – ЗЕМЯ НА ХОРАТА, Благоевград

Описание: Проект за създаване на маркирани туристически пътеки в западните склонове на Пирин с цел развитие на туризма.


Автор: Лидл България

 

За да направим посещенията Ви на нашата уебстраница възможно най-функционални, използваме "бисквитки".   Приемам

Повече информация...